Často kladené otázky

Potrebujem rybársky lístok k lovu rýb na vašom rybníku? - Nie, jedná sa o súkromný rybník.

Požičiavate rybárske náradie (udice, podberáky,...)? - NIE, KAŽDÝ RYBÁR JE POVINNÝ SI NÁRADIE DONIESŤ sO SEBOU

Nočný rybolov je povolený? - Nie. Chytať ryby u nás môžete v závislosti od ročného obdobia a to maximálne do 18:00 (jeseň, zima) - 20:00 (jar, leto).

Prevádzkový poriadok

Všeobecné podmienky:

– pri vstupe do areálu pred rybolovom povinosť nahlásiť sa u správcu a predložiť doklad totožnosti,
– motorové vozidlo je rybár povinný zaparkovať na odstavných plochách na to určených,
– nepoškodzovať, neničiť prírodu a majetok spoločnosti.

Podmienky rybolovu:

– lov maximálne na dve udice na jednu vstupenku,
– nutnosť používať ochranne prostriedky: podberák, podložky, dezinfekčný prostriedok, peán,
– ryby do 5 kíl možnosť odkúpiť podľa aktuálného cenníka,
– ryby v sieťkach je nutné hneď odkúpiť, nie je možné ich vrátiť naspäť do vody,
– vážne poškodené ryby treba oznámiť správcovi, nesmú sa púšťať naspäť do vody,
– pri nedodržaní podmienok môže byť rybár vyhostený a musí spôsobené škody nahradiť,
– zákaz nočného lovu rýb.

Ukončenie rybolovu:

– po ukončení rybolovu je každý povinný upratať svoje stanovište,
– prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kontroly vecí a batožín,
– rybu, ktorú si rybár chce odniesť sa zváži a následne zaplatí.